فروشگاه

حتما تا به حال روی صندلی ، مبل ، کاناپه یا هر چیز چهار پایه ای نشسته اید و متوجه لقی پایه های آن شده اید و به احتمال زیاد بسیار برایتان آزار دهنده بوده است و هر طور شده می خواستید با گذاشتن چیزی زیر پایه ی کوتاه تر از تکان خوردن آن جلوگیری کنید.

یکی از جدیدترین تولیدات شرکت ان تی اس | NTS میز لقی گیر می باشد که با ابعاد بزرگتر ویژه ی گرفتن لقی پایه های کاناپه ، مبل و صندلی تولید گردیده است.

از آن جایی که چرخاندن کاناپه روی میز بعد از مشخص شدن پایه ی بلندتر کار دشواری است این بار سیستم لقی گیر در هر دو طرف میز تعبیه شده است.

لقی پایه های مبل و کاناپه همیشه به صورت ضربدری می باشد یعنی دو پایه ی بلند تر واقع در دو گوشه ی مقابل هم روی زمین نشسته و دو پایه ی دیگر به صورت اله کلنگی بازی می کنند در این صورت جهت گرفتن لقی پایه های مبل کافی است یکی از آن دو پایه ای که به صورت قطری روی زمین نشسته اند کمی کوتاه شوند.

این کار در این دستگاه توسط یک سمباده دایره ای دوار که توسط یک موتور با سرعت بالا می چرخد و توسط یک جک نیوماتیک کوچک بالا و پایین می شود انجام می شود بدین صورت که با روشن کردن دستگاه سمباده شروع به گردش کرده و شما کافی است تا پایه ی بلند تر را در محل حفره ی سمباده قرار دهید ، آن گاه با فشردن پدال دستگاه سمباده تا سطح میز بالا آمده و پایه را همسطح پایه های دیگر می کند بدین شکل به راحتی لقی پایه ها گرفته می شود و سطح پایه ها کاملا صاف می شود.

این دستگاه می تواند با توجه به سفارش مشتری شخصی سازی شده و دقیقا طبق نیاز مشتری و با ابعاد درخواستی ساخته شود.