فروشگاه

فیلم آموزشی کار با استاپر ۹۰ درجه

مشخصات فیلم

فیلم آموزشی کار با استاپر ۹۰ درجه

این دستگاه جهت مسدود کردن لوله و تست آب بندی در سیستم لوله کشی پوش فیت و پلی اتیلن از طریق سه راه بازدید مورد استفاده قرار می گیرد.

 

سایر فیلم ها