آموزشگاه

  • فیلم آموزشی کار با لوله بر

    این لوله بر در دو مدل ۱۲۵ و ۱۶۰ تولید گردیده و جهت برش و پخ زدن همزمان لوله های پوش فیت مورد استفاده قرار می گیرد.

  • 1
  • 2